Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Każdego roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku uczestniczą w składzie jury w Powiatowym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Przedsięwzięcie odbyło się w Gimnazjum nr 1 w Giżycku. Przedstawienia przygotowane były przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych powiatu giżyckiego.

Dzisiaj, 17 maja w Gimnazjum nr 1 w Giżycku odbył się Powiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych, którego organizatorem było Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Każdego roku w składzie jury biorą udział policjanci z giżyckiej komendy.

Celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także uświadomieniem wszystkim uczestnikom jakie zagrożenia mogą wynikać z nałogów takich jak papierosy, alkohol, środki odurzające. Na scenie zaprezentowało się 11 zespołów, w tym ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu giżyckiego.

Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych okazali się uczniowie reprezentujący Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach z przedstawieniem „Nałogica”. Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce na równi zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Giżycku za przedstawienie „Jest już za późni, nie jest za późno” i uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku za przedstawienie „Wybór”.

Wszystkie osoby biorące udział w spektaklach zostały nagrodzone.