Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne doskonalenie zawodowe policjantów i żołnierzy

Giżyccy policjanci oprócz wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie mogą zapominać o stałym doskonaleniu swoich umiejętności oraz zdobywaniu nowych doświadczeń zawodowych. Dlatego też cyklicznie uczestniczą w szkoleniach, które pozwolą im dobrze wykonywać swoją pracę. Szkolenia takie m.in. wspierają swoją wiedzą żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

Aby dobrze wykonywać swoje obowiązki w pracy, trzeba stale doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę. Giżyccy policjanci odbywają szkolenia, czy to w jednostce, czy też w policyjnych szkołach. Zdobywanie nowej wiedzy i nowych doświadczeń ma ogromny wpływ na wykonywanie przez nich obowiązków w służbie.

Zgodnie z planem szkolenia obronnego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Giżycku mieli możliwość doskonalenia się z zagadnień związanych z tematem „Wojny hybrydowej”.  W toku tego szkolenia policjanci mieli również możliwość zapoznania się z wyposażeniem używanym przez żołnierzy m.in.  z bezpieczeństwem użytkowania, budowy, działania i podstawowymi danymi karabinu maszynowego PK/PKM. W trakcie prowadzonego szkolenia funkcjonariusze mieli możliwość praktycznego rozkładania i składania broni.

Kolejnym krokiem po przebytym szkoleniu było przejście do czynności praktycznych i możliwość sprawdzenia swoich nabytych umiejętności na Wojskowej Strzelnicy Garnizonowej w Pierkunowie.  Tam funkcjonariusze giżyckiej komendy zgodnie z przygotowaniem i instruktażem ćwiczyli strzelanie z karabinu maszynowego PK/PKM.

Tego typu szkolenia, Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku będą realizowali cyklicznie, przy wsparciu żołnierzy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.
 

Ładowanie odtwarzacza...