Kierowco zwolnij w obszarze zabudowanym - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kierowco zwolnij w obszarze zabudowanym

Policjanci przypominają o odpowiedzialnym zachowaniu się na drodze, dostosowaniu prędkości do panujących warunków i obowiązujących przepisów.

Policjanci apelują o zachowanie rozsądku na drodze. Prędkość jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na tragiczne skutki wypadków drogowych. Zdejmując nogę z gazu możemy ograniczyć ich konsekwencje i zwiększyć szanse na przeżycie własne i innych.

Przypominamy, że zgodnie z art. 135 ust. 1a. Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Pomimo, takich konsekwencji kierowcy nie zawsze zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Przykładem może być miniony weekend, kiedy to funkcjonariusze z giżyckiej drogówki zatrzymali cztery prawa jazdy za wspomniane wykroczenie.

Pierwszy kierowca, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 51 km/h został zatrzymany na ulicy Obwodowej w Giżycku, droga K 63. Kolejnymi kierowcami, którzy w tym samym miejscu przekroczyli prędkość był 41-letni kierowca mazdy i 29-letnia kierująca bmw. Oboje pędzili drogą nieco powyżej 100 km/h.

Dozwoloną prędkosć przekroczyła także 36-letnia mieszkanka Warszawy, która przez miejscowość Wilkasy jechała z prędkościa 103 km/h.

Przypominamy, że to policjant w czasie kontroli drogowej, po stwierdzeniu np. przekroczenia prędkości, zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do właściwego starosty, który wydaje decyzję administracyjną i formalnie zatrzymuje dokument. Za pierwszym razem zatrzymanie prawa jazdy następuje na okres 3 miesięcy. Jeśli mimo to kierowca dalej będzie prowadzić auto bez uprawnień i zostanie zatrzymany, ten okres przedłuży się do 6 miesięcy. Natomiast kolejna „wpadka” bez prawa jazdy zakończy się cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.