Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca służb na rzecz bezpieczeństwa żeglugi i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych w powiecie giżyckim

Komendant Powiatowy Policji w Giżycku dzisiaj, 8 maja br. spotkał się z przedstawicielami służb działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.

Dzisiaj, 8 maja w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa spotkał się z przedstawicielami Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Żandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, Straży Miejskiej w Giżycku, Straży Leśnej, Straży Rybackiej  w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.

Podczas spotkania zostały omówione w szczególności tematy dotyczące bezpieczeństwa żeglugi i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych w oparciu o uprawnienia jakie posiadają dane podmioty. Zostały przedstawione informacje dotyczące przepisów Ustawy o żegludze śródlądowej i innych rozporządzeniach. Omówiona została również sytuacja na na terenie jezior mazurskich jak i spodziewanym natężeniu ruchu na kanale Giżyckim (Łuczańskim) z uwagi na trwające prace remontowe na kanale Niegocińskim.

Spotkanie to było okazją do wymiany informacji w zakresie współpracy w działaniach mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu wodnym i terenach przywodnych. Każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię w tym zakresie. Informacje te są przydatne do wypracowania rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa nad wodą zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Podczas spotkania zostały również omówione zasady współpracy w ramach organizowanych V Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym, które odbędą sie w dniach od 16.05. 2018 r. do 18.05.2018 r. O miano najlepszego "policjanta - wodniaka" będą ryawlizowały drużyny reprezentujące wszystkie garnizony w kraju.

 

  • spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na wodzie
  • spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na wodzie
  • spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na wodzie