Zgłoś kontrolę autokaru - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoś kontrolę autokaru

Okres przedwakacyjny jest okazją do organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej. W okresie tym w sposób szczególny będziemy czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zgłaszania kontroli autokarów wycieczkowych przed podróżą. Aby zgłosić taką kontrolę należy zadzwonić do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji lub Referatu Ruchu Drogowego. Kontakt telefoniczny: Komenda Powiatowa Policji w Giżycku (87) 429 92 00 lub 429 92 56

Policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku kontrolują stan techniczny autobusów oraz badają stan trzeźwości ich kierowców. Kontrole autokarów realizowane przez policjantów w Giżycku odbywają się w wyznaczonym miejscu na Placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Zgłoszenia należy dokonywać z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu: (87) 429 92 00 lub 429 92 56. Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę autokaru czas około jednej godziny przed planowanym odjazdem.

Policjanci także przypominają i zachęcają do wstępnej weryfikacji autobusów szkolnych, wycieczkowych sprawdzając podstawowe informacje o danym pojeździe na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl/

Może to zrobić każdy rodzic. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu.

Dzięki bezpłatnej usłudze MSW Bezpieczny Autobus sprawdzimy m.in. czy autobus:

  • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
  • posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
  • dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,
  • komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie, jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy swoje wątpliwości zgłosić policjantom.