Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania NURD, piesi pod szczególnym nadzorem policjantów

Policjanci giżyckiej drogówki regularnie prowadzą działania "NURD" ukierunkowane na bezpieczeństwo Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego, czyli pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Zwracają przede wszystkim uwagę na zachowanie kierowców wobec tej grupy osób ale pilnują również, by oni sami nie popełniali wykroczeń.

Bezpieczeństwo osób pieszych to jedno z priorytetowych zadań Policji. To właśnie ta grupa uczestników ruchu drogowego jest narażona na najbardziej dolegliwe skutki zdarzeń drogowych. Pieszy nie bez powodu zwany jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie ma on żadnych środków ochrony osobistej, poza własnym rozsądkiem oraz przepisami prawnymi, które nakładają na niego zarówno obowiązki jak i nadają mu określone uprawnienia.

Najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze to:

● przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

● przebieganie przez jezdnię,

● wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

● przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

 

Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

● wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

● nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu,

● nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.