Dzielnicowy Bliżej Nas - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Komunikaty

Dzielnicowy Bliżej Nas

Za sprawą założeń programu MSWiA o nazwie „Dzielnicowy bliżej nas” każdy mieszkaniec naszego regionu będzie dobrze znał i częściej widział w rejonie zamieszkania swojego dzielnicowego, wzmocnienie ich roli oraz bliższy kontakt z mieszkańcami – to główny cel programu. Znaczącym ułatwieniem w kontaktach było wdrożenie aplikacji mobilnej „Moja Komenda” dzięki, której szybko znajdziemy tam informacje umożliwiające odnalezienie dzielnicowego.

Nie bez przyczyny o dzielnicowych mówi się, że to „policjant pierwszego kontaktu”, stanowi on ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą każdego dzielnicowego jest dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje w codziennej służbie są trudne i często związane z różnymi zjawiskami patologicznymi jak: przemoc w rodzinie, konflikty sąsiedzkie, alkoholizm, narkomania, bezdomność, włamania, kradzieże, itp.

Policjanci codziennie odwiedzają podległe im osiedla w mieście oraz rejony na terenie małych wiosek. Rozmawiają z mieszkańcami, przestrzegają przed zagrożeniami, a tym samym starają się uważnie wysłuchać osoby i nurtujące ich problemy oraz udzielić porad.

Szerokie kontakty ze społeczeństwem umożliwiają pozyskanie informacji na temat obecnych zagrożeń i oczekiwań mieszkańców. Z drugiej strony stanowią źródło cennej wiedzy dla innych pionów policyjnych. Dlatego też zadaniem dzielnicowych jest utrzymanie bliskiego kontaktu z mieszkańcami po to, aby poznawać środowisko i grupy społeczne w celu diagnozowania uciążliwych zjawisk i przeciwdziałanie im, a także by wzbudzić zaufanie do siebie i do całej Policji.

Praca dzielnicowego to służba wymagająca przygotowania merytorycznego, jak i umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, empatii, wrażliwości na problemy innych, odporności na stres, czy rozwiązywania konfliktów.

By być bliżej ludzi, dzielnicowi zostali wyposażeni w kanały komunikacji, jak służbowy telefon komórkowy i Internet. Każdy mieszkaniec danego rejonu miasta, czy wsi będzie mógł skorzystać z porady swojego dzielnicowego dzwoniąc do niego lub wysyłając maila.

W powiecie giżyckim służbę pełni 11 dzielnicowych. Ich rejony służbowe i numery telefonów komórkowych dostępne są na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Od września ubiegłego roku można znaleźć swojego dzielnicowego również za pomocą aplikacji „Moja Komenda”.