Podziękowania

Podziękowania dla Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego za przeprowadzone szkolenie