Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Uzależnieniom STOP!” wspólne działania na rzecz ograniczenia narkomanii wśród młodzieży

Giżyccy policjanci w ramach projektu „Uzależnieniom STOP!” realizują działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Giżycka, które poświęcone są przeciwdziałaniu uzależnieniom od narkotyków i innych używek. Realizatorem całego przedsięwzięcia jest Szpital Psychiatryczny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, a honorowym patronatem projekt objęli Burmistrz Miasta Węgorzewa, Starosta Powiatu Węgorzewskiego, Burmistrz Miasta Giżycka oraz Starosta Powiatu Giżyckiego.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku już po raz kolejny podejmują walkę na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych używek wśród młodzieży szkolnej. Tym razem mundurowi realizują działania w ramach programu profilaktycznego pn. „Uzależnieniom STOP!”. Projekt ten został przygotowany przez Szpital Psychiatryczny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.

W ramach projektu terapeuci wspólnie z Policjantami zaplanowali szereg spotkań profilaktycznych z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Giżycka. Celem przedsięwzięcia „Uzależnieniom STOP!” jest przede wszystkim podniesienie świadomości młodzieży, pedagogów i rodziców w istocie zagrożeń związanych z uzależnieniem, szkodliwością używania alkoholu, narkotyków i  dopalaczy. Ważnym aspektem programu jest współpraca ze szkołami. Poprzez naukę i uświadomienie młodym ludziom, którzy dopiero wkraczają na drogę dorosłego życia jak wiele ryzykownych i niebezpiecznych konsekwencji niosą ze sobą alkohol, narkotyki, dopalacze i inne używki można zapobiec w przyszłości wielu ryzykownym i niebezpiecznym sytuacjom nadarzającym się po ich zażyciu.

Problem dopalaczy to nasza wspólna sprawa, dlatego wskazane jest, a wręcz konieczne podjęcie współpracy wielu instytucji na rzecz ograniczenia narkomanii wśród młodzieży. Celem działań jest dotarcie do jak największej liczby młodych ludzi nie tylko z informacją, ale także z pomocą.

W ramach powyższego projektu, spotkania profilaktyczno – edukacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowane są w Giżyckich szkołach w okresie od 16 maja do 31 maja br.

I tak wczoraj, 18 maja br terapeuci i Policjanci odwiedzili uczniów klas I i II Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza. Oprócz informacji jakie przekazali prelegenci to i sami uczniowie zadawali szereg nurtujących ich pytań na temat uzależnień oraz odpowiedzialności karnej w myśl Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Na koniec spotkania, uczniowie wypełnili ankietę, gdzie mogli podzielić się swoją wiedzą w zakresie „Przekonania na temat środków psychoaktywnych”.