Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO...PRZEZ CAŁY ROK”. LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Z UCZNIAMI SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W GIŻYCKU

W ramach prowadzonej akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny" giżyccy policjanci po raz kolejny przypominają podstawowe przepisy ruchu drogowego. Ich znajomość i przestrzeganie może uchronić najmłodszych przed nieszczęściem na drodze.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, w całym kraju ruszyła akcja "Kręci Mnie Bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny”. Początek września to czas, kiedy policjanci w sposób szczególny zwracają uwagę na bezpieczeństwo na drogach. W myśl hasła "Bezpieczna droga do szkoły", stróże prawa systematycznie przypominają dzieciom i młodzieży zasady poruszania się po drodze.

Przejście przez jezdnię – sytuacja, której prawie każde dziecko w wieku szkolnym doświadcza na co dzień, niekiedy może zakończyć się tragicznie. Dlatego też policjanci drogówki, dzielnicowi i funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką  przypominają najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach:

Pamiętaj, że:

  • Przez jezdnię możesz przejść tylko w miejscach oznaczonych pasami (tzw. „zebra”) - wyjątek, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m.
  • Zanim przejdziesz, zatrzymaj się na brzegu chodnika bądź krawędzi jezdni.
  • Zawsze spójrz na drogę i upewnij się, czy możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni stosując zasadę "najpierw spójrz w lewo, potem w prawo i znowu w lewo".
  • Jeśli droga jest wolna, przechodź przez jezdnię pewnym krokiem i zachowaj ostrożność. Nigdy gwałtownie nie wbiegaj na jezdnię. Idź lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżające samochody.
  • Zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku-  z pobocza.
  • Idąc jezdnią, idźcie jeden za drugim.
  • Poruszając się nocą po drodze zawsze pamiętaj o odblaskach.

Warto także odświeżyć zasady i przepisy dorosłym, które wiążą się z bezpieczeństwem dzieci:

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.
  • Czasem lepiej, żeby dziecko chodziło okrężną, ale dobrze oświetloną drogą, z przejściem dla pieszych i z sygnalizacją świetlną. Bądź przykładem. Postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak jak mówisz.
  • Kierowca pojazdu, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:

         a) zatrzymać się jeśli kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;
         b) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru;


Tym razem policjanci spotkali się z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku.