Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym i Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci rozmawiali z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.

Policjant Referatu Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku spotkał się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku W trakcie spotkania funkcjonariusz rozmawiał przede wszystkim o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w tym kierowaniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Z inicjatywy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Giżycku odbyło się kolejne spotkanie z uczniami klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Szkoła a nie została wybrana przypadkowo. Uczniowie to osoby, które mają już swoje pierwsze uprawnienia bądź są w trakcie kursu na prawo jazdy, a przede wszystkim codziennie dojeżdżają lub dochodzą do szkoły także z okolicznych miejscowości. Dlatego tematem przewodnim rozmowy było bezpieczeństwo osób pieszych oraz kierujących w ruchu drogowym.

Asp. Waldemar Kuncer na początku  spotkania omówił stan bezpieczeństwa na drogach powiatu giżyckiego. Zaprezentował także wybrane przykłady zdarzeń drogowych oraz omówił sposoby unikania takich zdarzeń. Policjant omówił jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Podał liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często jazda na tzw. „podwójnym gazie”  prowadzi do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Policjant apelowała o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym nosił element odblaskowy. O zmroku pieszy z elementem odblaskowym widoczny jest nawet z odległości 150 m. Bez odblasku zaledwie z 30-40 m.

Polskie prawo mówi o tym, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za niestosowanie się do przepisów niechroniony uczestnik ruchu może zostać ukarany mandatem do stu złotych.

W trakcie spotkania asp. Waldemar Kuncer przybliżył zebranym również ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Przypominał, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Zjawisko to zaś za pomocą mapy jest dokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Mapa, obok aplikacji „Moja komenda”, jest również świetnym narzędziem do komunikowania się z dzielnicowym, do którego, jako do tzw. policjanta pierwszego kontaktu, dociera informacja o naniesionym zagrożeniu.
Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

Na zakończenie spotkania przyszli maturzyści mogli zapoznać się z procedurą wstąpienia w szeregi Policji.

Przygoda z Policją rozpoczyna się od etapu kwalifikacyjnego, który sprawdza zdolność psychofizyczną kandydata do służby. To test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna, a także szereg badań lekarskich. Kiedy kandydat spełnia wszystkie kryteria zostaje przyjęty w szeregi formacji i ślubuje„…służyć wiernie Narodowi chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”. Wtedy adept jest gotowy by rozpocząć półroczny kurs w szkole policyjnej.

Zawód policjant to praca ciekawa ale i wymagająca poświęceń. To również praca dzięki której można się realizować, kształcić i pomagać innym. To praca dla ludzi z pasją, która mimo dużej odpowiedzialności daje dużo satysfakcji. Zainteresowani służbą w Policji niezbędne informacje, wzory dokumentów znajdują się na  stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Głównej Policji (www.policja.pl). Zapraszamy także do Komendy Powiatowej Policji w Giżycku przy ul. 1-go Maja 26. W Zespole Kadr i Szkolenia chętni dowiedzą się bezpośrednio jak wygląda procedura wstąpienia w szeregi

  • spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnkształcącego w Giżycku
  • spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku
  • spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnkształcącego w Giżycku