Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami w ramach akcji „Patrz i Słuchaj”

Policjantka z giżyckiej komendy spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej . Temat spotkania dotyczył policyjnej akcji „Patrz i słuchaj” a także cyberprzemocy i agresji rówieśniczej. Uczniom przypomniano także konsekwencje prawne negatywnych zachowań oraz przybliżono środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Dzisiaj, 30 maja mł. asp. Iwona Chruścińska z giżyckiej komendy spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku. Głównym tematem spotkania była policyjna akcja „Patrz i Słuchaj”. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie koncentracji, szacunek i wzajemna życzliwość na drodze to przesłanie spotkania policjantki z młodzieżą. Kolejnym omówionym tematem było zjawisko cyberprzemocy i agresji wśród młodzieży. Funkcjonariuszka wskazała jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Przestrzegła młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu. Informowała jak można uchronić się przed cyberprzemocą.

Policjantka omówiła również katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Wskazała kim jest w świetle prawa nieletni, wyjaśnili co to jest czyn karalny i demoralizacja.

Podczas spotkania w ramach akcji „Patrz i Słuchaj” przypomniała uczniom o konieczności przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Z okazji zbliżających się wakacji omówiła również zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego i prawidłowego zachowania podczas wypoczynku nad wodą, w górach itp.