Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Problemy mieszkańców gminy Wydminy oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa tematem spotkania z dzielnicową

Dzielnicowa gminy Wydminy mł. asp. Iwona Stankiewicz realizując założenia programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” spotkała się kolejny raz z mieszkańcami gminy Wydminy. Spotkanie tym razem odbyło się w miejscowości Hejbuty. W trakcie spotkania policjantka omówiła bieżące problemy zgłaszane przez mieszkańców, działania priorytetowe dzielnicowych, a także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W spotkaniach organizowanych przez wydmińskich policjantów z mieszkańcami gminy Wydminy udział biorą również sołtysi. Głównym celem spotkania z mieszkańcami jest przede wszystkim uwrażliwienie ich na sytuacje, w których mogą stać się ofiarami przestępstwa, zwiększenie świadomości osób o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji, jak postępować w przypadku zagrożenia. 

Dzielnicowa również przedstawiła zebranym mieszkańcom strukturę działania posterunku oraz omówili ważną rolę dzielnicowego w budowaniu relacji ze społeczeństwem. Opowiedziała o codziennej służbie, obowiązkach i zadaniach, które wynikają m.in. z Zarządzenia Komendanta Głównego Policji jak również z programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas”, promując przy tym aplikację „Moja Komenda” oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

  • spotkanie z mieszkańcami gminy Wydminy
  • spotkanie z mieszkańcami gminy Wydminy
  • spotkanie z mieszkańcami gminy Wydminy