O bezpieczeństwie podczas imprez plenerowych - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie podczas imprez plenerowych

W Giżyckim Centrum Kultury w Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące sezon letni 2019 w zakresie bezpieczeństwa i organizacji imprez plenerowych, które odbyły się na terenie miasta Giżycko. Omówiono zasady współpracy i współdziałania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze tereny.

Dzisiaj, 6 września br w Giżyckim Centrum Kultury  funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Giżycku spotkali się z przedstawicielami Giżyckiego Centrum Kultury w Giżycku, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej  Straży Pożarnej, Państwowej Stacji Sanitarno Epiedemiologicznej, Twin - MED w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i organizacji imprez plenerowych.

Podczas spotkania podsumowano sezon letni 2019 oraz zostały omówione w szczególności tematy dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez masowych, które odbywają się jak co roku w okresie wakacyjnym na terenie naszego miasta.

Spotkanie to było okazją do wymiany informacji w zakresie współpracy w działaniach mających wpływ na bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach. Oprócz wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa przedstawiono aspekt praktyczny realizacji zabezpieczeń. Wskazano na istotne elementy, które mogą decydować o bezpieczeństwie uczestników a także określono formy współpracy z podmiotami i służbami ustawowo powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa.

Każdy z uczestników wyraził swoją opinię oraz wyciągnął wnioski w tym zakresie. Informacje te będą przydatne do wypracowania rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa podczas przyszłych imprez, zarówno przez mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nasze miasto.