Ryn - Posterunki - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Posterunki

Posterunek Policji w Rynie 
11 - 520 Ryn ul. Kopernika 19

tel: +48 (87) 421 80 07

 

 KIEROWNIK POSTERUNKU

mł. asp. Krzysztof Korecki

tel: +48 (87) 421 80 07