Wydminy - Posterunki - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Posterunki

Posterunek Policji w Wydminach 
11 - 510 Wydminy ul. Grunwaldzka 43

tel: +48 87 429 92 90

 

 KIEROWNIK POSTERUNKU

asp. szt. Andrzej Pietnoczka

tel: +48 87 429 92 90