Pomoc Bezdomnym - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Komunikaty

Pomoc Bezdomnym

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych. Kontakt z infolinią pod numerem telefonu 0 800 165 320 umozliwia uzyskanie informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem www.olsztyn.uw.gov.pl w zakładce pn. „POMOC BEZDOMNYM” zamieszczone zostały wykazy schronisk i ośrodkó wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.