"Przemoc w rodzinie" - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Komunikaty

"Przemoc w rodzinie"

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie, szukaj pomocy.  Instytucje i organizacje do tego powołane pomogą w rozwiązywaniu problemów, które mogą powstrzymywać osoby krzywdzone przed przeciwstawieniem się przemocy.  Na terenie powiatu giżyckiego działania w tym obszarze podejmują:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku 
ul. Smętka 5
tel. 87 429 10 89
Niebieski Pokój , porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne
2.  Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
ul. Sikorskiego 3b
tel. 87 429 13 36
Porady prawne, pedagogiczne, terapeutyczne
3. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Giżycku
ul. Smętka 5
tel. 87 428 33 15
Porady psychologiczne
4. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku
ul. Warszawska 41a
tel. 87 428 40 30
porady terapeutyczne, psychologiczne
5. Dom św. Faustyny w Giżycku –placówka  interwencyjna, mieszkanie ochronne dla osób w sytuacji kryzysowej
ul. Staszica 13
tel. 87 428 54 97  
6. Zespoły Interdyscyplinarne ds. przemocy w rodzinie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku
ul. Wodociągowa 15
tel. 87 428 40 42
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku
ul. Mickiewicz 33
tel. 87 428 54 51
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
ul. 40-lecia PRL 4
11-510 Wydminy
tel.  7 421 01 15
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach
ul. Mazurska 2
11-513 Miłki
tel. 87 428 18 01
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach
ul. 22-go Lipca 5
11-612 Kruklanki
tel. 87 428 18 29
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie
ul. Świerczewskiego 2
11-520 Ryn
tel. 87 421 80 12