Komunikaty

Punkt Konsultacyjny do spraw Przemocy w Rodzinie w Wydminach

Biorąc pod uwagę coraz większe problemy społeczne związane z przemocą w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i uruchomił Punkt Konsultacyjny do spraw Przemocy w Rodzinie w Wydminach.

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie zapewni mieszkańcom Gminy Wydminy, specjalistyczną pomoc wykwalifikowanych specjalistów. Do dyspozycji mieszkańców Gminy jest psycholog, specjalista ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, specjalista pracy z rodziny, radca prawny oraz osoba pierwszego kontaktu, asystent rodziny i pracownik spcjalny. Specjaliści udzielają bezpłatnych porad, po uprzednim zarejestrowaniu się w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie i umówieniu wizyty.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnej konsultacji i wsparcia z zakresu zagrożenia przemocą w rodzinie, zapraszani są do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach (pl. Rynek 1/4 – niski parter) w godzinach pracy urzędu, tj: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek, piatek 7:00-15:00

Ponadto wszelkich informacji można uzyskać na stronie internetowej www.punktpomocy.ploraz lub nawiązać kontakt pod adresem e-mail: kontakt@punktpomocy.pl i numerem telefonu: 087 421 00 19 wew. 213