Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji

w Giżycku

 

 

mł. insp. Przemysław Rawa

tel. 87 429 92 11

 

 

Pierwszy Zastępca

Komendanta Powiatowego Policji

w Giżycku

 

 

nadkom. Sławomir Ozygała

tel. 87 429 92 11