Wydział Kryminalny - Wydziały - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ KRYMINALNY

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GIŻYCKU

11 - 500 Giżycko ul. 1 - go Maja 26

tel: 47 735 22 14

 


NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. Tomasz Żakiewicz

tel: 47 735 22 30

 


 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Dariusz Poboży

tel. 47 735 22 31

 


p.o. ZASTĘPCA NACZELNIKA

podkom. Maciej Lubas

tel: 47 735 22 32