Podziękowania

Podziękowania dla dzielnicowego za ofiarną pomoc i życzliwość w realizacji przedsięwzięć.