Jednośladem bezpiecznie do celu - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jednośladem bezpiecznie do celu

Akcja „Jednośladem bezpiecznie do celu” skierowana jest przede wszystkim do motocyklistów i rowerzystów. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa i kształtowanie właściwych postaw i zachowań.

Policja prowadzi ogólnopolską akcję pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której celem jest zwrócenie uwagi użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa i kształtowanie właściwych postaw i zachowań.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwzględniając specyfikę tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.

Celem akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu” jest:

  • przypominanie i uświadamianie motocyklistom, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy tych pojazdów;
  • promowanie dbania o własne bezpieczeństwo na drodze poprzez m.in. stosowanie właściwego ubioru chroniącego motocyklistów, używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych;
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Motocykliści biorący udział w tym przedsięwzięciu to ludzie, którzy na co dzień pełnią służbę z narażeniem zdrowia i życia, natomiast w wolnych chwilach - będąc świadomymi zagrożeń - żyją z pasją i dla pasji.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, szacunek, empatię.

 

Powrót na górę strony