Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź obojętny na los bezdomnych, skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Policjanci stale kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, które w okresie zimowym szczególnie narażone są na wychłodzenie organizmu. Stan hipotermii spowodowany zbyt długim oddziaływaniem niskich temperatur na organizm może powodować poważne uszkodzenie ciała lub nawet śmierć, dlatego też ważne jest aby w tym szczególnym okresie zadbać o bezpieczeństwo osób potrzebujących pomocy. Można to zrobić za pomocą mobilnej aplikacji pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która w realny sposób wpływa na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Policjanci codziennie reagują na zgłoszenia i dokonują kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. W tym celu sprawdzają ogródki działkowe, pustostany, parki. W trakcie spotkań z osobami potrzebującymi pomocy, pytają o ich stan zdrowia, potrzeby, a także wskazują miejsca, w których mogą spędzić noc czy zjeść ciepły posiłek.

Każdy możemy pomóc w dotarciu do osób potrzebujących pomocy wykorzystując m.in. w tym celu dostępne aplikacje mobilne takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy pomagać. Pamiętajmy, że w katalogu dostępnych zagrożeń prócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Wśród tych zagrożeń wyróżnić można kategorię „osoba bezdomna wymagająca pomocy”.

Także informacje o formach pomocy osobom bezdomnym, schroniskach, ogrzewalniach, jadłodajniach, placówkach pomocy medycznej na Warmii i Mazurach można uzyskać dzwoniąc na bezpłatny i całodobowy nr telefonu 800 165 320 uruchomiony przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Powrót na górę strony