Aktualności

Zostań Policjantem

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Przyjęcia do służby w Policji w 2022 roku planowane są w następujących jednostkach:

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji
województwa warmińsko-mazurskiego oraz
komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

TERMINY PRZYJĘĆ W 2022 ROKU:

7 marca,

14 czerwca,

2 sierpnia,

19 września,

29 grudnia.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

  • korzystający z pełni praw publicznych,

  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nie czekaj, złóż odpowiednie dokumenty i dołącz do nas!

O doborze do służby w Policji dowiesz się więcej klikając w link:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html


 

Powrót na górę strony