Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Giżycku, lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 17.00

Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie,  za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Komenda Powiatowa Policji 

ul. 1-go Maja 26, 11-500 Giżycko

fax 47 735 22 05

Ponadto skargi i wnioski mogą być składane w postaci wiadomości e-mail

prasowy@gizycko.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-17.00

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Partyzantów 6/8, 10-950 Olsztyn,  fax. (47) 731 55 05, skargi@ol.policja.gov.pl

Skargi, jak i uwagi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich tj.:

Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Al. Solidarności 77,
00-090 Warszawa.

Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
tel. +48 22 55 17 760, 22 55 17 811, centrala 22 551 77 00

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57,
80-748 Gdańsk.

sekretariat +48 58 764 73 02, fax. +48 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
od wtorku do czwartku 9.00-15.00
tel. +48 58 764 73 06

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pok. 122,
40-032 Katowice

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00
wtorek w godz. 10.00-17.00
tel. +48 32 728 68 00, fax +48 32 728 68 23

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5,
50-056 Wrocław.

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-15.00
środa w godz. 10.00-17.00
sekretariat + 48 71 346 91 15 fax. +48 71 343 43 25 
tel. + 48 71 346 91 00

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art. 228 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 z późn. zm. właściwym do rozpatrzenia skargi na funkcjonariusza lub pracownika Policji zatrudnionego w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku jest Komendant jednostki tj. insp. Przemysław Rawa (który to przyjmuje interesantów raz w tygodniu tj. w poniedziałki w godz. 14.00-17.00) po wcześniejszym telefonicznym (47) 735 22 11 uzgodnieniu terminu spotkania.

Linki:
www.rpo.gov.pl  - strona główna
www.rpo.gov.pl/wniosek/ - formularz elektroniczny

Powrót na górę strony